Turizm insanları nasıl etkiliyor?

Gerek ülkeler içinde gerek ülkeler arasında, büyük insan kitlelerinin, dinlenmek ya da yeni bir yer görmek, yeni bir deneyim kazanmak amacıyla yolculuk etmesinin insan hayatı ve ruhsal durumu üzerinde önemli sonuçlara ve değişmelere yol açtığı belirtildi.

Kent Plancısı Dr. Mehmet Çakılcıoğlu, turizmin ortaya çıkışını ve gelişmesini hazırlayan etmenlerin başında, insanların biyolojik ve psikolojik özellikleri ile toplumsal yaşamdaki değişimlerin etkili olduğunu söyledi. Turizmin insan davranışlarından kaynaklandığı gibi, insan hayatı ve davranışları üzerinde önemli değişikliklere neden olduğunu ifade eden Dr. Çakılcıoğlu,

"Turizm hareketleri insanlık kadar eski olmakla birlikte, 1.Dünya Savaşı'ndan sonra bir yığın hareketi niteliği kazanmıştır.

Büyük insan yığınlarının turizm hareketine katılmasını sağlayan başlıca etmenler; teknolojik gelişmeler sonucunda çalışma dışındaki zamanın artması, çalışma süresinin kısalması, erken emeklilik, teknolojik gelişmeler sonucunda daha hızlı, konforlu, güvenli ve ucuz ulaşım araçlarının ortaya çıkması, ekonomik gelişme sonucunda orta sınıfların toplum içindeki oranlarının artması ve gelir düzeylerinin yükselmesidir.

Ayrıca ekonomik gelişmeler ve işçi hareketleri sonucunda, çalışanların, ücretlerinin yükselmesi ve ücretli tatil olanakları sağlaması, iletişim teknolojisindeki gelişmeler sonucunda insanların içinde yaşadıkları dünya konusunda bilgi ve ilgilerinin artması, insanların kendi yaşadıkları bölgenin dışındaki nesnelere karşı genel bir ilgi geliştirmeleri, sanayi toplumunda çalışma konusundaki değerlerin değişmesi, yaşamın değer ve öneminin iş dışında aranması ve turizmin insanı yenileyici ve geliştirici, yaşama anlam veren bir etkinlik olarak değer kazanması turizmin gelişmesinde etkili olmuştur" dedi.