Nevşehir Gezi

**Ürgüp**
Nevşehir'in 20 km.doğusunda olan Ürgüp, Kapadokya bölgesinin en önemli merkezlerinden biridir. Bizans döneminde Osiana ( Assiana), Hagios Prokopios, Selçuklular Dönemi'nde Başhisar, Osmanlılar zamanında Burgut Kalesi, Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren de Ürgüp adıyla anılmıştır. Ürgüp, köy, kasaba ve vadilerindeki kaya kiliseleri ve manastırlarıyla Bizans döneminde önemli piskoposluk merkeziydi

**Uçhisar**
Nevşehir- Göreme yolu üzerinde bulunan Uçhisar, Nevşehir'e 7 km.uzaklıktadır. Uçhisar bölgenin en yüksek noktasında yer almaktadır ve en eski yerleşimin ne zaman yapıldığı bilinmemektedir. Uçhisar Kalesi'nin zirvesi, bölgenin panoramik seyir noktasıdır.

**Göreme**
Nevşehir'e 10 km. uzaklıkta bulunan Göreme, Nevşehir- Ürgüp- Avanos üçgeni arasındaki etrafı vadilerle çevrili bölgede yer alır. Tarihsel bulgulara göre, Göreme ve çevresinin Roma Dönemi'nde nekropol alanı olarak kullanıldığı düşünülmektedir. Orta Çağ'ın ilk evrelerinde Hristiyanlar için önemli bir dini merkez olan Göreme, 11. ve 13. yüzyılda Aksaray yakınlarındaki Mokissos'a bağlı bir piskoposluk merkeziydi. Göreme ve çevresinde çok sayıda manastır, kilise ve şapel bulunmaktadır.

**Çavuşin**
Bölgenin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Çavuşin, Göreme'ye 2 km. uzaklıktadır. Eski Çavuşin vadisindeki harabeler Hristiyan dervişlerinin ve topluluklarının yaşadığı yerlerdir.

**Avanos**
Nevşehir'in 18 km. kuzeyinde olan Avanos'un antik dönemindeki adı 'Venessa'dır. Bölgede çok sayıda çanak çömlek atölyesi vardır. Bölgede seramik yapım geleneği Hititler'den bu yana devam eder.

**Zelve**
Avanos'a 5 km uzaklıktaki Zelve, Aktepe'nin dik ve kuzey yamaçlarında kurulmuştur. Zelve, Peri Bacaları'nın en yoğun olduğu yerdir. Zelve, özellikle 9. ve 13. yüzyılda Hristiyanlar'ın önemli yerleşim ve dini merkezlerinden biri olmuş, aynı zamanda rahiplere ilk dini seminerler de bu yörede verilmiştir.

**Ortahisar**
Nevşehir- Ürgüp karayolu üzerinde, Ürgüp'e 6 km. uzaklıktadır. Ortahisar Kalesi hem stratejik hem de yerleşim amacıyla kullanılmıştır. Kalenin eteklerinde Kapadokya'nın karakteristik sivil mimari örnekleri bulunmaktadır.

**Ihlara Vadisi**
Aksaray'a 40 km. uzaklıktadır. Hasandağı'ndan çıkan bazalt ve andezit yoğunluklu lavların soğumasıyla ortaya çıkan çatlaklar ve çökmeler kanyonu oluşturmuştur. 14km. uzunluğundaki vadi Ihlara'dan başlar, Selime'de son bulur. Vadinin yüksekliği yer yer 100 -150 metredir. Vadi boyunca kayalara oyulmuş sayısız barınaklar, mezarlar ve kiliseler bulunmaktadır. Bazı barınaklar ve kiliseler yeraltı şehirlerinde olduğu gibi birbirine tünellerle bağlantılıdır. Ihlara vadisi jeomorfolojik özelliklerinden dolayı keşiş ve rahipler için uygun bir inziva ve ibadet yeri olmuştur.

***Görülmesi gereken tarihi eserlerden bazıları***
Nevşehir Kalesi, Damat İbrahim Paşa Külliyesi, Taşkınpaşa Külliyesi, Kadınlar Kalesi, Saruhan Kervansarayı, Kaya Camii, Çeşmeler, Altıkapı Türbesi, Alaeddin Camii, Kızılkaya Camii, Taş Camii, Karavezir Külliyesi, Aşçıbaşı Camii, Ulu Camii, Cuma Camii, Akpınar Çeşmesi, Çilehane, Civelek Mağarası, Çeç Tümülüsü, Kaya Mezarları, Kapadokya Tabletleri, Tokalı Kilise, Rahibeler Manastırı, Yılanlı Kilisesi, Aziz Basil Şapeli, Karanlık Kilise, Çarıklı Kilise, Azize Barbara Şapeli, El-Nazar Kilisesi, Saklı Kilise, Kılıçlar Kilisesi, Meryem Ana Kilisesi, Aziz Eustathius Şapeli, Yamalı Kilise, Eğritaş Kilisesi, Pancarlık Kkilisesi, Üzümlü Kilise