Urfa'da gezilecek yerler

***Eyyüp Peygamber Türbesi Peygamberler Köyü***

Viranşehir ilçesine 10 Km. mesafedeki Eyüp Nebi beldesinde Hz.Eyyüp
peygamber, eşi Hz.Rahime ve Hz. Elyasa (S.A.V) `ın türbeleri bulunmaktadır.
Şeytanın Hz.Eyyüp`ün sabrını ölçüdüğü yer olan bu köyde şeytan Allah`ın
izni ile önce Hz. Eyyüp`ün çocuklarını öldürmesi, tüm mal ve mülkünü
elinde almasıyla eyyüp peygamberin sabrını ölçmeye başlar.
Çocuklarından ve malından mülkünden olan eyyüp peygamber yinede
Allah `a "Malıda mülküde canıda veren Sensin" diyerek Allah`a şükür
eder.Daha sonra seytanın eyyüp peygambere hastalık buluşturması
ve peygamberin vucudunda kurtcukların dolaşması yanına yaklaşılma
yacak kadar kötü kokmasıyla seytan köy halkını isyana cagırarak
Hz.eyyüp peygamberin köyde kovulmasına neden olur.Hz. eyyüp
Urfa yakınlarında ki çile mağarasında Allah`a sükür ederek
inancından taviz vermemesi üzerine Cebrail eyyüp peygambere
insan sıfatından gözükür.Elindeki asasını yere vurmasını ister.
Eyyüp peygamber Cebrailin dediklerini yapar. Asayi vurduğu yerden
su çıkar tüm bedenini yıkayarak hastalıktan kurtulur ve köyüne geri döner.
Eski sağlığına kavuşan Eyyüp peygamberi ziyaret etmek isteyen Hz.Elyasa
Mısırdan yola çıkar.Aylarca yol yürümekten bitkin hale düşen Elyasa
eyyüp peygamberin yaşadığı köye 5 Km. mesafe kalmışken insan kılığına
girmiş olan şeytanla karşılaşır.Şeytana Hz.eyyüp peygamberi ziyarete
gittiğini söylüyerek ne kadar yolu kaldığını sorar.Şeytan Hz. Elyasa`ya
geldiğin yol kadar bir yol daha var demesi üzerine yorgunluktan iyice
bitkin düşen Elyasa orada Allah`a dua ederek canını almasını ister.

***Urfa Kalesi Hz.İbrahim Efsanesi ve Balıklı Göl***

Şanlıurfa`da gezilip görülecek yerlerin başında "Urfa Kalesi" gelir.
Damlacık adı verilen tepe üzerinde kurulmuştur.Yapıldığı tarih belli
değildir.İç kale 25 kuleli ve tek kapılıdır.Şanlıurfa ili iç kale ile dış
kale arasında yer almaktadır. Efsanelere göre Hz.İbrahim peygamber
burada bulunan ve mancınık görevi gören iki sutundan firlatılarak
ateşe atlmış fakat düştüğü ateş ufak bir göle dönüşmüştür."Halilü`r
Rahman Camii"si önündeki bu göle "Ayn-ı Zeliha Gölü" denir. Halk
arasında "Balıklıgöl" olarak bilinir. Büyük bir havuz olan ve etrafı
yontulmuş taşlarla cevrilmiş bu gölde kutsal sayılan binlerce balık yaşar.
Ayn-ı Zeliha Zeliha Kaynağı demektir.Hz.ibrahim camiisi 13 yy. yapılmıştır.
Efsaneye göre İbrahim peygambere inanan babil hükümdarı Nemrut`un kızı
kendini aynı ateşe atmış ibrahim peygamberle birlikte yanmak istemiştir.
Gölcükteki balıkların yanan odunların parçaları olduğuna inanılır.

***Eyyüp Peygamberin Çile Mağarası ve Harran***

Urfa yakınlarında Eyyüp Peygamberin çile doldurduğuna inanılan mağara
(Eyyüp Mağarası) Suayip Peygamberin yaşadığı Suayıp şehri(Ş.Urfa`ya
120 km. uzaklıkta) Şanlıurfa`nın 44 Km. güneyinde ki Harran görülmesi
gereken yerleri başında gelir.Harran`da Mezopotamyada yaşamış
uygarlıkların hemen hepsinin izleri görülmektedir.Harran`daki en ilgi
çekici eser islam imparatorluğu döneminde kalan ve meteoroloji gözlemleri
için kullanılan 40 metre yükseğinde ki kuledir. Harran'da dünyanın en
eski universitesi olduğu anlaşılan yapılarda bulunmuştur.Harran
kalesi ve diğer eserler günümüzdeki varlığını halen korumaktadır.
Koni biçiminde ki Harran evleri ve arkeolojik kalıntılar Turistlerin
ve özelikle dünya bilginlerinin büyük ilgisini çekmektedir.Bizans
döneminde kalan Siverek Kalesi ile Suayıp Şehrine giden yol üzerinde
bulunan Asurlulardan kalma Sumatar şehri antik uygarlıkların birer
örneğidir.Şanlıurfa`da saf kan Arap atları yetiştiren bir harada görülmesi
gereken eserler arasındadır.

***Hz.İbrahim`in Doğduğu Mağara ve Hz.İbrahim Camii***

Urfa`da en çok ziyaret edilen yerlerin başında Hz.ibrahim`in doğduğu
mağara gelmektedir.Bu mağaranın önünde 13 yy. yapılmış olan Hz.camisi
bulunmaktadır.Caminin avlusunda Bedüzaman Said Nursinin türbesi bulun
maktadır.Bu türbe daha sonra bilinmeyen kişiler tarafından çalınıp bilinme
bilinmeyen bir yere götürülmüştür.Hz.ibrahim bu mağarada 10 yaşına kadar
kaldı.Bu mağara Halil-ür Rahman ve AynZeliha göllerinin 100m doğusunda
yer almaktadır.Mağaranın içimde bulunan şifalı suyun bir çok hastalığa
derman olduğuna inanılmaktadır.

***2.KILIÇ ASLAN TÜRBESİ***

Viranşehir Ceylanpınar karayolu üzerinde bulunan 2.Kılıç Aslan türbesi
Yerli halkın ilgisini çekmektedir.Ve Aslan Baba Türbesi olarak bilinir
II.Kılıç Aslan Merkezi Konya`da olan Selçukluların Bağdat-Musul sefe
ni gerçekleştirmek için, ordusuyla 1181 yılında Viranşehir`e gelir ve
tahrip edilmiş olan Viranşehir Kalesini tamir eder.Kalenin tamirinden
sonra burayı konaklama ve dinleme yeri,aynı zamanda kendilerine bir
üs olarak seçer.1192 yılında Malatya`da bulunan II.Kılıç Aslan,Harran
da bulunan Çökürmüş beyliğine yardım etmek amacıyla ordusunu alıp
Viranşehir`in güneyinden geçmen Habur`un bir kolu olan kayalar
mevkisinde düşmanlarıyla karşılaşır.Çatışmada dereye düşen II.Kılıç
Aslan boğularak ölür.İdarecilik döneminde halk tarafından çok sevilen
II.Kılıç Aslan o günden beri Aslan Baba olarak anılmaktadır.***URFA KALESI VE ŞEHİR SURLARI***

Şehir merkezinin güneyindeki Damlacık Dağının kuzey eteğinde
sarp kayalar üzerinde kurulmuştur.Halil-ü Rahman ve Ayn-ı Zeliha
göllerinin güneyine düşer.Doğu,Batu ve güney tarafı kayadan oyma
derin savunma hendeği ile çevrilidir.Kuzey tarafıda sarp kayalıklarla
çevrilidir.Kaleye batı tarafından açılan bir kapıdan girilir.Düz kesme
taşlardan yapılan kale 25 burçla tahkim olunmuştur.Etrafı 7 ile 10 m.
arasında değişen surlarla çevrilidir.Çevresi 1500 metredir.Hz.İbrahim
Nemrut tarafından bu tepedeki mancınıklardan ateşe atılmıştır.812-814
şehir surlarının yeniden inşa edilmesi sırasında kalenın inşa edildiği
tahmini edilmektedir.
Güneyindeki kayadan oyma hendeğim MS. 3yy`a ait kaya mezarlarının
üzerine yapıldığ kesilmiş kaya mezarlıklarından anlaşılmaktadır.Kale
üzerindeki Bizans ve islami devirlere ait çok sayıda yapı kalıntısı bulun
maktadır.Selçuklular,Memlüklüler,Akkoyunlular ve Osmanlılar döneminde
çeşidli onarımlar geçiren kalenin kuzey,güney ve batı cephelerindeki du
varlarda çeşidli onarım kitabeleri yer almaktadır.Kaledeki sutunların birin
de Osroen Krallarından Eftuna tarafından Süryanice;"Ben Eftuna`yım,
Güneşin oğluyum,Bu sutunları ve üzerinde ki heykeli,Kral Mano`nun kızı
Kraliçe Saimet için yaptırdım" yazılıdır.***ŞEYH MUHAMMET SEYHAN HZ.***

Peygamber soyundan olup,Karaçadağlı Mürşidi Kamil Muhammet Seyhan
Şeyh Fırat`ın torunudur.Türbesi Viranşehir`deki Tılhava mezarlığındadır.***MUSTAFA SEYHAN HZ. TÜRBESİ***

Peygamberin soyundan olup Şeyh Zıraf`ın torunudur.Şeyh Mustafa`ya
aynı zamanda Kartal Süvari denilmektedir.Kartalı çok büyük olup sırtı
aşırı tüylüymüş Rivayetlere göre Mustafa Seyhan kartalı ile Kore Savaşına
katılmıştır.Savaştan yaralı bir şekilde döner,almış olduğu yara yüzünden
uzun bir zaman sonra vefat eder.Türbesi Viranşehir`deki Tılhava Mezarlı
ğında ki Şeyh Muhammet Seyhan Hz. lerinin yanındadır.***KIZLAR SARAYI***

Viranşehir-Urfa karayolunun 29 Km. güneye doğru ipek yolunun 20Km
aşağısıdadır.Kızlar Sarayı kalkerli kayadan oluşan tepe üzerinde geniş bir
alanı kaplamaktadır. Kayaların üzerinde Süryanilere (MS 2.yy) ait kitabele
re rastlanmaktadır.Bu kitabeler çesitli biçimimlerde yazılmışlardır.Kayalık
ların güney kısmında beyaz kesme taşlardan yapılan sarayın kalıntları
halen bulunmaktadır.Bu alanın tam altında bir yeraltı çarşısı vardır.Bu
çarşının kapısı ve havalandırma boruları halen sağlamlığını korumaktadır.
Kalıntıların hemen kuzey kısmında mağaralar bulunmaktadır.mağaraların
iç kısmında kapılar ve pencereler özel bir sanatlan yapılmştır.Mağaranın
tam orta bölümünde 100 m2 lik kaya mezarlıkları el değmemiş sanat eser
leriyle dimdik ayakta durmaktadır.***YÜCELEN MAĞARALARI***

Viranşehir-Urfa karayolunun 66 Km. güneyinde yer alır.Bu mağaraların
farklı bir yanı daire biçiminde ki bölmelerden oluşmuştur.Bir mağaradan
bir diğerine bilinçli olarak engeller yapılmştır.Bu engelleri aşmak tehlike
lidir.Mağaralar Romalılar tarafından gizli ibabet yapmak için yüksek
kayalıkları oyarak yapılmışlardır.***AKESE KİLİSESİ VE MAĞARALARI***

Viranşehir-Urfa karayolunun 50 Km. bulunan KIRLIK köyünden tam güney
ine doğru 6Km ilerde bulunmaktadır.Dere ağzında ki kayalara oyulmuş
kilise bulunmakdadır.Kilise girişinin tam karşısında Tavuskuşu kabart
maları göze çarpar.Dört odadan oluşan kilisenin, ibadet ve vaftiz yerleri
bulunmkadadır.Gizli ibadet yapmak için MS. 2 yy ta yapılan bu kilise ve
doğusunda ki mağaralar farklı bir görünüm vermektedir.Gizli ibader
yapmak için oyularak yapılan mağaralar yerden 2 metre yükseklikte
bir insanın geçebileceği ölçüde bir delik bulunur.Bu deliklekten 1-2
metre oturularak ilerlenir.Sorna ayağı kalkılabilir.Kare şeklindeki
bölmede yukarı 6-7 metre sağ-sol basamakları ile çıkılabilir.***CEYLANPINAR DEVLET ÜRETME ÇİFTLİĞİ***

Dünyanın en büyük çiftliği olan Ceylanpınar Devlet üretme çiftliği
yaklaşık olarak 20 bin dönüm arazi üzerinde kurulmuştur.Bu çiftlikte
Hayvançılık,hububat ekimi, süt ve süt ürünleri,Arıcılık,Besicilik
yapılmaktadır.Ayrıca 1000 dönüm arazi üzerinde bulunan özel bir yerde
ülkemizde nesli tükenmekte olan Tavus kuşları ve ceylanlar bakılıp
üretilmektedir.

***KELAYNAKLAR***

Dünyada nesli tükenmekte olan kelaynaklar Türkiye`de sadece Urfa`
nın Birecik ilçesinde yaşamaktadır.Fırat nehrinin kıyılarındaki kayalıklarda
yaşamakta olan bu kuşlar devlet tarafından koruma altına alınmış olup bu
kayalıklar sit alanı ilam edilmiştir.Bu bölge özellikle yabancı turistler
tarafından ziyaret sık sık ziyaret edilmektedir.

Urfa'da gezilecek yerler yorumları

 • Image Description
  Ziyaretci
  28.06.2008

  urfada bu yazdıklarınızdan daha çok yer var ve siz yer vermemişsniz.isterseniz ben size yardımcı olabilirim

 • Image Description
  okyanus
  09.01.2010

  Buna memnun oluruz kardeşim.