Ankara-Ahi Elvan Camii

Ahi Elvan Camii, 1331-1389 yılları arasında yapılan tarihi ibadet mekanlarından biridir. 14. yüzyıl yapılarından biri olan cami, Ahi Elvan Mehmet Bey tarafından inşa ettirilmiştir.

Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı olan Koyunpazarı semtinde yer alır. Caminin mimarisi günümüze sağlam gelmiş olup, özellikle beş köşeli motiflerle süslü olan minberi oldukça dikkat çekicidir. Minaresi ise tek şerefelidir.

Caminin kitabesinde; “'Bu mübarek cami sultanların yücesi, Arap ve Acem sultanlarının efendisi, gâzi ve mücahidlerin yardımcısı, Sultan Murad Hanoğlu Bayezid Han oğlu Mehmed Hanın -Allah devletini ve memleketini ebedi kılsın- zamanında 816 yılında yenilenmiştir. Hayrat sahibi Nizameddin Zehrab oğlu Hacı Mecdüddin İsa oğlu Mehmed Bey oğlu Hacı Elvanın Allah hasenatını kabul etsin.”' bilgisi bulunmaktadır.