Mısır'da Gezilecek Turizm Merkezleri

*******NERELERE GİDİLİR
Mısır bir milyon km²'lik bir alana yayılmıştır ve nüfus özellikle Nil kıyılarında yoğunlaşmıştır. Kahire, Gize Piramitleri, İskenderiye, Luksor, Karnak, Teb Nekropolisi, Nil Vadisi, Abu Simbel, Nâsır Gölü, Kızıldeniz, Sina Yarımadası belli başlı turim merkezleridir.

*****- Kahire********

641 Yılında kurulan ve 9. yüzyılda Fatimiler döneminde gelişen El-Kahire, ortaçağda Mısır'ın en kuvvetli kenti haline gelmiştir. Nil deltasının genişlediği yerdeki konumu ve 16 milyonluk nüfusu ile Afrika'nın en büyük kenti olan Kahire her zaman sıcak tozlu ve gürültülüdür. Trafik sorunu yoğun olarak yaşanır ama bunun yanında Mısır müzesi mutlaka görülmesi gereken yerlerin başındadır. Mısır müzesi ( Mathaf al-Masri ) Tahrir Meydanı'nın kuzeyinde yeralır ve her gün 09:00 - 16:45 arası açıktır. Dünyanın en zengin koleksiyonlarından biri olan eski Mısır hazinelerine ev sahipliği yapmaktadır. Burada 120 binden fazla eser sergilenir. Özellikle 1922 yılında Howard Carter'ın Tutankhamon'un mezarından çıkardığı 1700 parça eser müzenin ikinci katında sergilenmektedir.
Kahire'nin ünlü alışveriş merkezi Hanü'l-Halili pazar günleri hariç her gün açık ve ortaçağ döneminden kalmış bir pazardır. El yapımı eserleri burada bulabilirsiniz.Kalavun ve Berkuk Külliyeleri dikkate değerdir. Hemen yanında yer alan el-Nâsır Muhammed Medresesi'nin taçkapısı Arap güçlerinin Akkâ ( bugünkü İsrail ) seferinde Haçlı Kilisesinden getirdikleri ganimettir.

*********- Eski Kahire*********

Mısrü'l Kadim Mısır'ın Babili sayılan Roma kalesinin içine inşa edilmiştir. Burası Kopt cemaatinin Kahire'deki en önemli merkezidir. Kale içine eski Roma kapılarından girilir. 7. yüzyılda yapılan El-Muallaka buradadır. Bakire Meryem Kilisesi olarak da bilinir. Eski Kahirede en ilgi çeken yerlerden biri de Kopt Müzesi'dir. Her gün ( 09:00- 17:00 ) arası açıktır.

******Piramitler ( El-Ehram )******
- Gize

Mısır Piramitleri, sadece firavunlar için yapılmış mezarlar mıydı, yoksa zamanı ölçmeye yarayan astronomik işaretler miydi ? Piramitlerin uzaylılar tarafından inşa edildiğini iddia edenler de azımsanamayacak kadar çoktur. Piramitlerin en ünlüleri olan Gize Piramitleridir. İ.Ö.2600 yılı civarında aynı sülaleye mensup farklı nesiller tarafından birbirlerinden birkaç yüzyıl arayla inşa edilmişlerdir. Üç piramidin en büyüğü olan Büyük Keops Piramidi dünyanın yedi harikasından birisidir. Eiffel kulesi inşa edilene kadar 137 metrelik yüksekliği ile dünyanın en yüksek anıtıydı. Mezar odasına çıkan dar ve dik dehlizler içeren bu piramit eski Mısır gökyüzünde görülen takımyıldızlara göre tasarlanmıştır. Kefren Piramidi biraz daha küçüktür , ama daha yüksek bir arazide yeraldığı için daha yüksek görünür. Mikerinos Piramidi bu üç piramidi tamamlar. Kefren'in gizemli bir şekilde tasvir edildiği Kefren başlı ve aslan gövdeli Sfenks bir zamanlar piramitleri Nil'e bağlayan kutsal geçidin tabanına oturtulmuştur. 73 metre uzunluğunda ve 20 metre uzunluğunda bir anıttır. Kefren'in ölümünün ardından kumların altında kalan Sfenks IV.Tutmosis tarafından kumu temizlediği takdirde kendisinin yeni firavun olacağı iddiası üzerine kumlardan çıkarılmış ve bu tarihten sonra eski Mısırlılar anıtın kehanet gücü olduğunu düşünmüşlerdir. Bu bölgede Güneş Barkası Müzesi gezilebilir.

*******- Sakkara******

Memphis'i yöneten kralların son dinlenme yeri ve Mısır'ın en büyük kral mezarlığıdır. Mimar Imhotep tarafından Kral Coser için İ.Ö. 2670 yılında üstüste altı sıra taş dizilerek inşa edilen 60m. yüksekliğindeki Basamaklı Piramit bölgeye hakimdir. Teti Piramidi yakınlarındaki Kagemmi ve Mereruka Mezarlarında görülen soyluların avlanması, festival ve balık tutma resimleri etkileyicidir. Sakkara'nın güneydoğusunda yer alan Memphis 6. sülale başa geçene kadar Mısır'ın başkenti olmuştur.

*****İskenderiye ve Akdeniz Kıyısı*****

*****- İskenderiye******

İskenderiye kenti Büyük İskender tarafından İ.Ö. 322 yılında kurulmuştur. Ptolemaios dönemi boyunca Mısır'ın başkentiydi. Görkemli saray ve tapınakların yanısıra dünyanın en ünlü kütüphanesine de sahipti. Akdenizden gelen gemiler dünyanın yedi harikasından biri olarak bilinen Pharos Deniz Feneri'nin bulunduğu limana gelirdi. Tüm bu eserler bir dizi deprem sonucu yokolmuştur. Yakın zamanda yapılan sualtı araştırmalarında Doğu limanının bazı kalıntıları ve heykeller bulunmuştur. Kayıtbay Kalesi, Adbul Abbas Camii, Yunan-Roma Müzesi, Kavmü'ş Şukkâfa Katakombları gezilebilir. Muntaza tatil merkezindeki kumsal 8 km uzunluğunda kum deniz ve otel olanaklarına sahiptir.

****** - Akdeniz Kıyısı*****

1942 yılında II. Dünya savaşının en önemli çarpışmasının yapıldığı El-Alameyn sahile 90 dakikadır. Bir savaş müzesi vardır.

****** - Luksor*****

Yukarı Mısır'ın başkentidir. Arapça adı ( El-Uksur ) "tanrıların sarayı" anlamını taşır. Eski Yunanlılar tarafından Teb olarak bilinir. Kahire'ye 800 km. uzaklıktadır. III. Amenhotep'in yaptırdığı Luksor Tapınağı Nil Kıyısında ve kentin tam ortasındadır. Kuzeydeki Karnak tapınağına giden Koç Başlı Sfenks Yolu mutlaka görülmelidir. Kurniş Luksor tapınağı ile Nil nehri arasında kente doğru uzanan ağaçlık bir caddedir. Turist tekneleri ve faytonlar bulunabilir. Mumyalama Müzesi her gün ( 09:00 -13:00 ve 16:00 - 21:00 ), yazın ( 17:00 - 22:00 ) arası açıktır. Luksor Arkeoloji Müzesi'ne de buradan ulaşılır.

**** - Kuzey Luksor****

Dendera inek tanrıça Hathor'a adanmış tapınağı ile ünlüdür. Kleopatra tanrıçalara tapınmak için buraya gelmişti ve dönüşünde yaşayan tanrıça olarak ona tapılmaya başlandı. Yine önemli bir defin alanı olan Abydos ve önemli bir tapınma yeri olan I. Seti Tapınağı görülmesi gereken yerler arasında yer alır.

*****- Güney Luksor****

Luksor'un güneyinde Nil vadisinde 3 ayrı tapınak kompleksi vardır. Nil teknelerinin duraklama noktası olan bu üç tapınak Luksor veya Assuan'dan güneye doğru giden her tur grubunun durak yeridir.

*****- Karnak*****

Luksor merkezinden 2 km. uzaklıktadır. Karnak Tapınağı 11. sülale döneminde ulusal mabet haline gelmiştir. İlerleyen yıllarda her firavunun kendi mezarını inşa ettirmesiyle daha da büyümüştür. Tanrıların heykellerinin batı yakası veya Luksor Tapınağı'na götürülmek için kullanılan Koç Başlı Sfenks Yolu tapınak girişinden Nil nehrine kadar uzanır. Karnak tapınak yapılar 3 km²'lik bir alana yayılmıştır. Teb tanrılarının en güçlüsü olan Amon Tapınağı buranın merkezindedir.

*******- Teb******

Firavunlar ülkeyi doğu yakasından yönetmelerine karşın, defnedilmek için batan güneşin simgelediği Amon Ra'nın son dinlenme yeri olan batı yakasını seçmişlerdir. I. Tutmosis buraya ilk gömülen firavundur. Diğerlerinin de onun izlemesiyle ortaya bir "ölüler şehri" çıkmıştır. Krallar Vadisi gezilmeye değer. Teb Nekropolisi tapınaklar, küçük mezarlar ve yerleşim merkezlerinden oluşur. 21 mt. lik Memnon Heykelleri bir zamanlar Amenofis Tapınağı'nın girişini koruyorlardı. Kraliçeler Vadisi ve Medinet Habu tapınakları gezilebilir. Tanrıça Hathor'a adanan Hatşepsut Tapınağı gül rengi tepenin yamacına oyularak yapılmış gerçek bir sanat eseridir.

***** - Krallar Vadisi****

Hatşepsut Tapınağı'ndan bakıldığında tepenin arkasında kalır ve görülmez. Yeni Krallık firavunları atalarının aksine daha güvenilir mezarları tercih etmişlerdir. Tutankhamon'un mezarını keşfeden Howard Carter 'ın kaldığı ev burada görülebilir. 60'tan fazla mezar bulunmasına rağmen bunların tamamı halka açık değildir. Tutankhamon'un mezarı 1922'de büyük bir hazine ile bulunduğundan beri büyük ilgi çekmektedir. VI.Ramses, I. Seti, III.Ramses, Horemheb, III.Tutmosis ve II.Amenemhet'in mezarları en çok ilgi çeken mezarlardır.

*****- Assuan*****

Mısır'ın en güneyinde yer alır. Eskiden altın, fildişi ve baharat yolları üzerinde yer alıyordu. Mısır İmparatorluğu'nın çöküşü ile İskenderiye ve Kahire'deki güç kaynaklarından uzak kalan Assuan arka planda kalmıştır. Uzunluğu 550 km.yi bulan Assuan Barajı ve Nâsır Gölü gezilebilir. Eski Mısırda Assuan sellerin başladığı yerdi. Çağlayanlar nedeniyle nehrin yukarı kısmına gidilemiyor ve nehrin Afrika'nın kalbinden doğduğuna inanılıyordu. Nübye Müzesi çok etkileyicidir. İsmaili mezhebinin lideri Ağa Han'ın Türbesi burada bulunur.

***** - Abu Simbel*****

Abu Simbel Tapınakları Eski Mısır uygarlığının en önemli anıtları arasında yer alırlar. II. Ramses taştan yaptırmak yerine Nil Vadisi'nin kayalıklarına oyulmuş tapınakları tercih etmiştir. Assuana Barajı inşa edilirken bu tapınaklar yer değiştirmiştir. II. Ramses tapınağının yakınlarında karısına ait küçük Nefertari Tapınağı bulunur.

*****- Kızıldeniz Kıyısı ve Süveyş Kanalı****

Kıyıdan uzak küçük adalarda su sporları yapılmaktadır. En büyük yerleşim yeri Hurgada'dır. Akdenizi Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'na bağlayan Süveyş Kanalı görülebilir.

***** - Sina Yarımadası*****

Sualtı dalgıçlığının gelişmesi ile birlikte Sina temiz suyu, mercan kayalıkları ve balıkları ile dalgıçların ilgisini çekmeye başlamıştır. Şarmü'ş Şeyh dalgıçlar için oteller, restoranlar ve alışveriş merkezleri içerir. 80'li yıllarda Mısır Hükümeti sualtı yaşamını korumak amacıyla Ras Muhammed Ulusal Parkı'nı kurdu. Hristiyanlar için bir ibadet yeri haline gelen Sina Dağı , Rum Ortodoks cemaatine ait olan Azize Katherina Manastırı gezilebilir.


Konular