Göller Bölgesi'nde Antik İzler

M.Ö 2000’lerde Luvi ve Arzava topluluklarının yerleşme alanı olan Pisida bölgesindeki tarihi izler Paleolitik döneme kadar iniyor.

SAGALASSOS

Burdur’a 30 km. Ağlasun 7 km. uzaklıkta. Bugün kalıntıları hala ayakta olan ve Belçikalı bir ekip tarafından kazısı yapılan antik şehir, M.S 2. yüzyılda en parlak dönemini yaşamış.

ANTIOCHEIA ANTİK KENTİ
Pisidia bölgesinin başkenti Antiocheia, Seleukos soyundan Antiocheia tarafından (M.Ö. 281-261) yıllarında kurulmuş. Kente kurucunun adına izafeten “Antiocheia” adı verilmiş. Bizans döneminde özellikle M.S. 1 yüzyıl başlarında St. Paul ve St. Barnabas’ın Hristiyanlığı yaymak için Anadolu’ya yapmış oldukları üç önemli misyoner seferinin ilkinde Antiocheia’yi merkez seçmeleri şehrin öneminin göstergesi olarak kabul ediliyor.

ST. PAUL KİLİSESİ
Yalvaç ilçesinin 1 km kuzeyinde, Pisidia Antiocheia antik kenti içerisinde yer almakta. İlk Hristiyan kiliselerinden olan bazilika planlı yapı, bir sinagog üzerine inşa edilmiş. Kilise adını, kenti ziyaret eden St. Paul’dan almış. St. Paul, Aziz Barnabas ile birlikte M.S. 46 yılında kente gelerek buradaki sinagogda ilk resmi vaazını vermiş. Bu gelişten sonra da St. Paul’un kenti iki defa daha ziyaret etmesi nedeniyle, gerek kilise, gerekse Antiocheia Hristiyanlık dünyası için özel önem taşımakta.

LIMENIA ADASI- ARTEMİS TAPINAĞI
Yalvaç ilçesine 25 km. uzaklıkta Gaziri mevkiinde Hoyran Gölü içerisinde Limenia adası yer alıyor. Adanın etrafı surlarla çevrili ve içerisinde Artemis adına inşa edilmiş bir tapınak ile diğer yapı kalıntıları bulunmakta.

ADADA
Sütçüler ilçesine 12 km. Sığırlık Köyü’ne 2 km. uzaklıkta. Bugün antik kentte görülen kalıntılar şunlar: Kent alanının geometrik ekseninde yer almış, büyük taşlarla döşeli ilk çağ ana caddesi, küçük tapınak kalıntıları ki bu tapınaklar rektangonal (dikdörtgen prizma biçimi) çok düzgün kesilmiş, kimine süs çıkıntısı bırakılmış taşlarla yapılmış Agora ve onu çevreleyen yapılar kompleksi Bouleuterion (kent yöneticileri toplanma yeri), kentin su düzenine ait parçalar, Nekropolis ve mausoleiom (ev görünüşünde anıtsal mezar) bulunmakta


Konular